[ SubEdit 0.22 ] (1907x)

Za jakékoli způsobené škody používáním tohoto programu nenesu žádnou odpovědnost, užití na vlastní nebezpečí.

Aplikace potřebuje mít nainstalovaný .NET Framework a Managed DirectX 9.0.


Modifikace, na kterých se pracuje (modifikace jsou již ke stažení, ale není vše pořádně otestováno, na jakékoli kritické chyby prosím upozorněte):

- [2012-03-29] přidána volna pro načítání - možnost ignorovat prázdné řádky nebo je předvyplnit
- [2011-10-28] rozšířena korekce - zksuí doplnit chybějící tečky na konci vět
- [2009-12-13] rozšířeno testování - ohlásí chybu, když titulek končí dřív, než začíná
- [2009-01-05] přidána funkce časování - po změně koncového času se změní v toleranci i počátek následujícího
- [2008-12-28] odstranění překrývání titulků (podle počátku nebo podle konce)
- [2008-08-18] při ukládání do SUB formátu se kurzíva předělá do formátu {Y:i}
- [2008-08-18] možnost uložit titulky bez časových údajů - slouží spíš jen pro porovnání verzi překladu
- [2008-07-30] opravena kritická chyba při ukládání způsobená včerejší úpravou :)
- [2008-07-30] přidáno tlačítko na práci s kurzívou (přidat, odebrat) - zatím provizorní, ale snad funkční
- [2008-07-29] oprava při CTRL+V z clipboardu se titulky načtou vždy, když nejsou, jinak musíme být v modrém sloupci
- [2008-07-29] přidáno tlačítko na smazání prázdných titulků
- [2008-07-29] oprava při ukládání -> správné číslování za přítomnosti prázdných řádků, které se ignorují
- přidána možnost načtení titulků ve formátu SSA (taková pracovní verze, snad to fachá :) )
- CTRL-C -> zkopíruje do schránky označené titulky ve formátu SRT
- drag & drop titulků
- CTRL-V titulků ze schránky
- při ukládání možnost zaručit mezeru 1 snímek mezi titulky
- menší změna designu
- opravena chybka u titulků s málo znaky
- opraveno zacyklení u nenalezeného řetězce při vyhledávání
- přidáno načtení titulků i ve formátu {120}{}, kdy druhý nevyplněný koncový snímek titulku bude mít hodnotu jako počáteční (v aplikaci lze pak podle počtu znaků v titulku koncové snímky přepočítat na přibližné hodnoty...)
- předělán ukazatel pozice ve filmu, doubleclick změněn na klik pravým tlačítkem, zobrazení času na posuvníku
- automatické načtení titulků s videem, pokud se jmenují stejněSubEdit v0.18a (07.11.2007)

- rozlišení aplikace na pevno 1024x768, žádná maximalizace
- změněn design přehrávače plus snad korektní poměr stran videa při přehrávání
- přidáno ovládání hlasitosti
- změněno zobrazení titulků (centrovány jako u přehrávačů), podpora zobrazení kurzívy v titulcích
- titulky lze zobrazovat i při nenačteném videu
- po zastavení nedochází k seekování videa (při pauze ano)
- formátování rozděleno na jednotlivé části - uživatel si zvolí, co konkrétního bude korigovat
- po doubleclicku na posuvník filmu se pro danou pozici najdou titulky a naseekuje se podle nich (nejen že se film přetočí na začátek konkrétního titulku, ale posune se na ten titulek i v tabulce)
- přidáno vyhledávání řetězců (CTRL+F), po zadání by si to mělo pamatovat hledaný řetězec a směr a stačí mačkat F3... vyhledaný řetězec by měl být označen...

SubEdit v0.15a (26.07.2007)

- video je možné kdykoli zapauzovat a odpauzovat pomocí CTRL+SPACE (i v buňce při editování)
- možnost korekce doby trvání titulku podle počtu písmen. Některé titulky se zobrazí na moc krátkou dobu, i když je možné nechat titulek zobrazený déle. U takových titulků dojde k jejich prodloužení času zobrazení.


SubEdit v0.13 (16.02.2007)

- opravena chybka ve formátování v dialozích
- ve formátování zaručí přítomnost mezery po čárce, tečce, otazníku, vykřičníku
- odstraní případné mezery před tečkou, čárkou, ...
- snad opraveno občasné padání na tlačítko Test
- přidána možnost pauzování videa na mezerník
- možnost zakázat automatické přetáčení po změně buňky
- přetočení na titulek, na jehož číslo se provede doubleclick při zakázaném automatickém přetáčení
- CTRL-S ukládá titulky kdykoli během práce.


SubEdit v0.11 (11.02.2007)

- nějak v poslední verzi přestalo fungovat přetáčení po posunu pomocí SHIFT+kolecko myši, opraveno.
- přidána možnost zformátování titulků, aby se odstranily 3 řádkové titulky a 2 řádkové tituly aby byly přibližně stejně dlouhé. Stejně tak příliš dlouhý 1 řádkový titulek aby se rozdělil na 2.


SubEdit v0.100a (28.01.2007)

- ošetření chyby při nerozpoznání titulků při načítání
- pozicování v tabulce - po rozdělení titulku na dva je aktuální pozice na druhém titulku
- pozicování v tabulce - po spojení dvou titulků v jeden je aktuální pozice na tomto titulku
- pomocí kolečka myši se změní řádek titulku, který se edituje (reakce na scrollbar potlačena)


SubEdit v0.053 (08.01.2007)

- přidán button pro uležení titulků vedle buttonu pro otevření
- CTRL-C a CTRL-V už kopíruje správně z buněk označený text
- funkční přepínání zobrazení v tabulce mezi snímky a časem, ruční editování povoleno jen u snímků
- přidána možnoz změny startu


SubEdit v0.050 (17.12.2006)

- mazání namapováno také na klávesu delete
- na klávesu insert vloží nový titulek za aktuální
- snad opraveno mazání... :) (ještě je chyba ve vkládání, ale nic markantního snad)
- opraveno zmizení menu při kliknutí mimo něj, kdy zůstalo aktivní a neviditelné
- opravena chyba při ukkládání titulků do *srt


SubEdit v0.040 (4.12.2006)

- pamatování cesty při různém otvírání souborů
- změněn vzhled tlačítek pro ovládání videa
- opravena chyba u merge dvou titulků
- posun o počet snímku se nemusí zadávat přes klávesnici, stačí kolečkem myši
- upravena autodetekce snímkové frekvence z videa
- přidáno více možností pro změnu framerate
- opravena chybka při ukládání do *.srt formátu
- možnost ověření překrývání titulků


SubEdit v0.035 (3.12.2006)

- upravené načítání *.srt titulků, v případě chybějícího enteru mezi titulky správně načte plus upozorní na chybu v původních titulkách, čísla u titulků můžou být libovolná, titulky se při načítání očíslují samy
- přidáno multiselectování řádků titulků a kontextové menu na pravé tlačítko myši, v menu se dají přidávat nové titulky a pracovat s checkboxy
- přidáno sloučení 2 sousedních titulků do jednoho
- rozdělení jednoho titulku na 2
- mazání označených titulků ještě není pořádně otestováno


SubEdit v0.033 (1.12.2006)

- posun dopředu nebo dozadu o zadaný počet snímků
- přidány checkboxy, změny v časování mají vliv jen na zaškrtlé


SubEdit v0.030 (30.11.2006)

- shift + mousewheel -> když jsme na číslu titulku, tak se od tohoto řádku posunují titulky až do konce v závislosti na točení kolečka myši a každých 800ms se přetočí video na první korigovanou pozici
- přidána snímková konverze z 23.976->25 a opačne
- upraveny výpočty snímků z framerate, teď už je to snad správně :)


SubEdit v0.028 (29.11.2006)

- přidány masky pro otvírání a ukládání titulků
- přidána možnost ukládání ve formátu *.srt
- tak se zdá, že na některých počítačích zvuk s ac3 filmy jde...


SubEdit v0.027 (28.11.2006)

- načítání videa (wmv, mov, avi (xvid, mp3), s ac3 zatim ne, mkv zatim taky bez zvuku
- zobrazování aktuálního snímku a času videa
- ovládání videa (pause, play, stop), přetáčení
- načtení titulků ve formátu *.srt a *.sub (zatím bez kontroly chybně psaných titulků)
- zobrazování titulků
- seekování videa podle aktuálně editovaného řádku
- ukládání titulků, zatím *.sub